حق هر خانواده ايراني است كه دراين سرزمين پهناور، سرپناهي براي زندگي داشته باشد.

۱۴۵ متری نوساز

۱۴۵ متری نوساز
فروش
4,700,000,000تومان - آپارتمان

مبلغ نقد مورد نیاز ۳۹۰۰ میلیارد تومان مبلغ وام دریافتی ملک ۲۰۰…

جزییات بیشتر
145 مترمربع3 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

۶۹ متری شیک در اندیشه

۶۹ متری شیک در اندیشه
فروش
2,470,000,000تومان - آپارتمان

مبلغ نقد مورد نیاز ۱۹۵۰میلیارد تومان مبلغ وام دریافتی ملک ۲۰۰ میلیون…

جزییات بیشتر
69 مترمربع2 اتاق خواب1 حمام1 پارکینگ

۷۶ متر شیک در اندیشه

۷۶ متر شیک در اندیشه
فروش
2,570,000,000تومان - آپارتمان

نقد  ۲۰۷۰ میلیارد وام ۲۰۰ میلیون قابلیت افزایش واک تا ۳۲۰ میلیون…

جزییات بیشتر
76 مترمربع2 اتاق خواب1 حمام2 پارکینگ

املاک خانه برتر

اخبار املاک